Bankeberg.com

 

   Framsida   

   Om oss

 

   Mesholkar

   Starholk

   Stugholkar

   Uggleholkar

   Knipholk

   Skrakholk

   Tornfalkholk

   Trädkryparholk

   Grå flugsnapparholk

   Göktyteholk

   Tornseglarholk

   Strömstareholk

   Fladdermusholk

   Fågelbord

 

   Priser och info

   Beställning online

 

   Tips om fågelholkar

   Trähantverk

 

   Karta

   Länkar

   Pressrum

 

Tips om holkar och uppsättning samt rensning av fågelholkar

Uppsättning av holkar med ekplugg

 

Försök undvika att sätta upp fågelholkar med metallspik. Spik i levande träd kostar skogsägare och träindustri många miljoner kr varje år. Våra fågelholkar levereras inte som fågelholk i byggsats utan är fullt monterade!

 

Med bra resultat har vi under flera år satt upp småholkar med räfflade centrumtappar av ek med 10 mm diameter. Ek har god motståndskraft mot röta - ger lång hållbarhet.

 

Gör så här:

Du behöver ett välslipat borr 9,5 mm diameter, laddningsbar borrmaskin och hammare.

 1. Borra snedställda hål i holkens baksida. 

  (Vår modell "Mesholk Extra" har förborrade hål.) 

  Använd 4st. pluggar till starholk.

 2. Slå i en ekplugg i övre hålet så långt att pluggen sticker ut någon cm på baksidan.

 3. Borra ett snedställt övre hål i trädstammen. Slå fast holken men låt pluggen sticka ut ca 3 cm på framsidan. Viktigt eftersom trädets tillväxt efterhand flyttar holken utåt.

 4. Håll stadigt i holken och borra nedre hålet. Slå i pluggen. Klart! Pluggarna sväller av trädets fuktighet och holken sitter stadigt fast.

 5. Kontrollera upphängningen varje år när Du rensar holken. 

Välj gärna träd som växer långsamt, och undvik de värdefullaste timmerträden!

 • Rensa holken varje år. Fåglarna städar inte själva holken, utan bygger ett nytt bo ovanpå det gamla. Gör detta på vårvintern, många fåglar söker skydd i holkarna under kalla vinternätter.

 • Sätt upp småholkar på 2-3 m höjd, (blåmesen bor gärna högre), väderstrecket är inte så noga men undvik starkt solbelyst läge. Avstånd i trädgården 15-20 m. Vid tät placering, variera gärna  med olika hålstorlekar.

 • Staren är en sällskaplig fågel som kan bo flera par i samma träd. Bor helst i närheten av öppna fält och betesmarker, där de i flock söker föda.

 • Holk för kattuggla kan sättas upp i dungar och skogsområden i kulturlandskapet. Uppsättning av pärluggleholkar sker i ett mer utpräglat skogslandskap. Se till att fåglarna har fri inflygning. Placeras från minst 3-4 m höjd och uppåt. I uggleholkar måste ett lager (7-10 cm) bottenmaterial läggas in eftersom ugglorna själva inte bygger något bo. Använd spån, smula en murken stubbe eller liknande.

 • Knipan är en utpräglad hålbyggare och  som sådan starkt beroende av ihåliga träd eller holkar för att placera sitt bo. Sätt helst upp holkarna vid strandlinjen. Då kommer ungarna att få en mjukstart i livet - när de är nykläckta och hoppar ut ur holken för att leta mat i sällskap med honan. Som för ugglor läggs bomaterial in, eftersom knipan inte bygger bo själv.

  Lycka till med holkuppsättningen!

  Till startsidan : www.bankeberg.com