Bankeberg.com

 

   Framsida   

   Om oss

 

   Mesholkar

   Starholk

   Stugholkar

   Uggleholkar

   Knipholk

   Skrakholk

   Tornfalkholk

   Trädkryparholk

   Grå flugsnapparholk

   Göktyteholk

   Tornseglarholk

   Strömstareholk

   Fladdermusholk

   Fågelbord

 

   Priser och info

   Beställning online

 

   Tips om fågelholkar

   Trähantverk

 

   Karta

   Länkar

   Pressrum

 

Trädkryparholk

Trädkryparen är en av våra minsta fåglar. Den föredrar gammal skog med inslag av träd med grov och fårad bark. Där livnär den sig på insekter. 

Holken saknar baksida - ungarna lämnar boet klättrande på trädstammen. Holken kan öppnas på framsidan. Taket är försett med papp för att sluta tätt mot trädstammen. Ekplugg för uppsättning ingår. Vid beställning sänder vi med utförligt informationsblad om trädkryparen. 

Art-nr: 1160 

PRIS: 260:- (exkl. moms 208:-)

Art-nr 1161 oljad

PRIS: 300:- (exkl. moms 240:-)

             obehandlad                                     oljad

Till startsidan : www.bankeberg.com